НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Сортування масивів


Елементи в масиві можна сортувати в алфавітному або числовому порядку, за спаданням або зростанням.


PHP - Функції сортування для масивів

У цьому розділі ми розглянемо наступні функції сортування масивів PHP:

  • sort() - сортувати масиви в порядку зростання
  • rsort() - сортувати масиви в порядку спадання
  • asort() - сортувати асоціативні масиви в порядку зростання відповідно до значення
  • ksort() - сортувати асоціативні масиви в порядку зростання, відповідно до ключа
  • arsort() - сортувати асоціативні масиви в порядку спадання, відповідно до значення
  • krsort() - сортувати асоціативні масиви в порядку спадання, відповідно до ключа

Сортувати масив у порядку зростання - sort()

У наступному прикладі елементи масиву $cars сортуються в алфавітному порядку за зростанням:

Приклад

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
sort($cars);
?>
Спробуйте самі »

У наступному прикладі елементи масиву $numbers сортуються за зростанням числа:

Приклад

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
sort($numbers);
?>
Спробуйте самі »

Сортувати масив у порядку спадання - rsort()

У наступному прикладі елементи масиву $cars сортуються в алфавітному порядку спадання:

Приклад

<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
rsort($cars);
?>
Спробуйте самі »

У наступному прикладі елементи масиву $numbers сортуються в порядку спадання:

Приклад

<?php
$numbers = array(4, 6, 2, 22, 11);
rsort($numbers);
?>
Спробуйте самі »

Сортувати масив (за зростанням), відповідно до значення - asort()

Наведений нижче приклад сортує асоціативний масив у порядку зростання відповідно до значення:

Приклад

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
asort($age);
?>
Спробуйте самі »

Сортувати масив (за зростанням), відповідно до ключа - ksort()

Наведений нижче приклад сортує асоціативний масив у порядку зростання відповідно до ключа:

Приклад

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
ksort($age);
?>
Спробуйте самі »

Сортувати масив (за спаданням), відповідно до значення - arsort()

Наведений нижче приклад сортує асоціативний масив у порядку спадання відповідно до значення:

Приклад

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
arsort($age);
?>
Спробуйте самі »

Сортувати масив (за спаданням), відповідно до ключа - krsort()

У наступному прикладі асоціативний масив сортується в порядку спадання відповідно до ключа:

Приклад

<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
krsort($age);
?>
Спробуйте самі »

Повний довідник PHP Масиву

Щоб отримати повну довідкову інформацію про всі функції масиву, перейдіть до повного Довідника PHP Масиву на нашому сайті W3Schools українською.

Довідник містить короткий опис і приклади використання для кожної функції!


PHP Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте правильний метод масиву, щоб відсортувати масив $colors за алфавітом.

$colors = array("red", "green", "blue", "yellow");
;