НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Дата і час


PHP функція date() використовується, щоб форматувати дату та/або час.


PHP функція Date()

PHP функція date() форматує мітку часу в більш зрозумілі дату й час.

Синтаксис

date(format,timestamp)
Параметр Опис
format Обов’язково. Визначає формат позначки часу
timestamp Не обов’язково. Визначає мітку часу. За замовчуванням поточні дата й час

Мітка часу — це послідовність символів, що позначає дату та/або час, коли сталася певна подія.


Отримати дату

Необхідний параметр format функції date() визначає спосіб форматування дати (або часу).

Ось деякі символи, які зазвичай використовуються для дат:

  • d – позначає день місяця (від 01 до 31)
  • m – позначає місяць (від 1 до 12)
  • Y – позначає рік (чотирма цифрами)
  • l (малий регістр 'L') – позначає день тижня

Інші символи, наприклад "/", "." або "-" також можна вставити між символами для додаткового форматування.

Наведений нижче приклад форматує сьогоднішню дату трьома різними способами:

Приклад

<?php
echo "Сьогодні " . date("Y/m/d") . "<br>";
echo "Сьогодні " . date("Y.m.d") . "<br>";
echo "Сьогодні " . date("Y-m-d") . "<br>";
echo "Сьогодні " . date("l");
?>
Спробуйте самі »

PHP Порада – автоматичний рік авторського права

Використовуйте функцію date(), щоб автоматично оновлювати рік авторського права на вашому вебсайті:

Приклад

&copy; 2010-<?php echo date("Y");?>
Спробуйте самі »

Отримати час

Ось кілька символів, які зазвичай використовуються для позначення часу:

  • H – 24-годинний формат години (від 00 до 23)
  • h – 12-годинний формат години з нулями на початку (від 01 до 12)
  • i – хвилини з нулями на початку (від 00 до 59)
  • s – секунди з нулями на початку (від 00 до 59)
  • a – нижній регістр Ante meridiem і Post meridiem (Am або Pm - до полудня або після полудня)

Наведений нижче приклад виводить поточний час у вказаному форматі:

Приклад

<?php
echo "Час є " . date("h:i:sa");
?>
Спробуйте самі »

Зауважте, що PHP функція date() поверне поточну дату/час сервера!


Отримати часовий пояс

Якщо час, який ви отримали від коду, неправильний, можливо, ваш сервер знаходиться в іншій країні або налаштовано на інший часовий пояс.

Отже, якщо вам потрібен правильний час відповідно до певного місця, ви можете встановити часовий пояс, який хочете використовувати.

У наведеному нижче прикладі встановлюється часовий пояс на "America/New_York", а потім виводиться поточний час у вказаному форматі:

Приклад

<?php
date_default_timezone_set("America/New_York");
echo "Час є " . date("h:i:sa");
?>
Спробуйте самі »

Створити дату за допомогою mktime()

Додатковий (необов’язковий) параметр timestamp у функції date() визначає позначку часу. Якщо пропущено, використовуватимуться поточні дата й час (як у наведених вище прикладах).

PHP функція mktime() повертає мітку часу Unix для дати. Позначка часу Unix містить кількість секунд між епохою Unix (1 січня 1970 р. 00:00:00 GMT) і вказаним часом.

Синтаксис

mktime(hour, minute, second, month, day, year) (година, хвилина, секунда, місяць, день, рік)

У наведеному нижче прикладі створюється дата й час за допомогою функції date() із кількох параметрів у функції mktime():

Приклад

<?php
$d=mktime(11, 14, 54, 8, 12, 2014);
echo "Дата створення є " . date("Y-m-d h:i:sa", $d);
?>
Спробуйте самі »

Створити дату із рядка за допомогою strtotime()

PHP функція strtotime() використовується для перетворення зрозумілого людині рядка дати на мітку часу Unix (кількість секунд після January, 1 1970 00:00:00 GMT).

Синтаксис

strtotime(time, now) (час, тепер)

У прикладі нижче створюється дата й час із функції strtotime():

Приклад

<?php
$d=strtotime("10:30pm April 15 2024");
echo "Дата створення є " . date("Y-m-d h:i:sa", $d);
?>
Спробуйте самі »

PHP досить розумно перетворює рядок на дату, тому ви можете вводити різні значення:

Приклад

<?php
$d=strtotime("tomorrow");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

$d=strtotime("next Saturday");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";

$d=strtotime("+3 Months");
echo date("Y-m-d h:i:sa", $d) . "<br>";
?>
Спробуйте самі »

Однак, strtotime() не є досконалим, тому не забудьте перевірити рядки, які ви туди додали.


Більше прикладів дати

Наведений нижче приклад виводить дати наступних шести субот:

Приклад

<?php
$startdate = strtotime("Saturday");
$enddate = strtotime("+6 weeks", $startdate);

while ($startdate < $enddate) {
  echo date("M d", $startdate) . "<br>";
  $startdate = strtotime("+1 week", $startdate);
}
?>
Спробуйте самі »

У наведеному нижче прикладі виводиться кількість днів до 4 липня:

Приклад

<?php
$d1=strtotime("July 04");
$d2=ceil(($d1-time())/60/60/24);
echo "Є " . $d2 ." днів до 4 липня.";
?>
Спробуйте самі »

Повний довідник PHP Дати

Щоб отримати повну довідку про всі функції дат, перейдіть до нашого повного PHP Довідника дати.

Довідник містить короткий опис і приклади використання для кожної функції!


PHP Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте правильну функцію дати, щоб вивести назву дня тижня сьогодні (понеділок, вівторок тощо).

echo ;