НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP SimpleXML Функції


PHP SimpleXML Інтро

SimpleXML — це розширення, яке дозволяє нам легко маніпулювати та отримувати дані XML.

SimpleXML надає простий спосіб отримати назву елемента, атрибути та текстовий вміст, якщо ви знаєте структуру або макет документа XML.

SimpleXML перетворює XML-документ на структуру даних, яку можна переглядати, як набір масивів і об’єктів.


Інсталяція

Починаючи з PHP 5, функції SimpleXML є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.


PHP SimpleXML Функції

Функція Опис
__construct() Створити новий SimpleXMLElement об’єкт
__toString() Повертає рядковий вміст елемента
addAttribute() Додає атрибут до елемента SimpleXML
addChild() Додає дочірній елемент SimpleXML
asXML() Повертає добре сформований рядок XML (XML версії 1.0) з об’єкта SimpleXML
attributes() Повертає атрибути/значення елемента
children() Повертає дочірні елементи вказаного вузла
count() Підраховує нащадків зазначеного вузла
getDocNamespaces() Повертає простори імен, оголошені в документі
getName() Повертає назву елемента
getNamespaces() Повертає простори імен, які використовуються в документі
registerXPathNamespace() Створює контекст простору імен для наступного запиту XPath
saveXML() Псевдонім asXML()
simplexml_import_dom() Повертає об’єкт SimpleXMLElement із DOM вузла
simplexml_load_file() Конвертує XML документ в об’єкт
simplexml_load_string() Конвертує XML рядок в об’єкт
xpath() Запускає запит XPath на XML Data

PHP SimpleXML Ітераційні функції

Функція Опис
current() Повертає поточний елемент
getChildren() Повертає дочірні елементи поточного елемента
hasChildren() Перевіряє, чи є поточний елемент дочірнім
key() Повертає назву тегу XML поточного елемента
next() Переходить до наступного елемента
rewind() Переходить до першого елемента
valid() Перевіряє, чи дійсний поточний елемент