НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Установка PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

Place for your advertisement!
PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Область дії змінних


PHP Область дії змінних

У PHP змінні можна оголошувати будь-де в скрипті.

Область дії змінної – це частина скрипту, де можна посилатися на змінну/використовувати її.

PHP має три різні області дії змінних:

  • локальна
  • глобальна
  • статична

Глобальна та локальна область дії

Змінна, оголошена за межами функції, має ГЛОБАЛЬНУ ОБЛАСТЬ ДІЇ, і до неї можна отримати доступ лише поза функцією:

Приклад

Змінна з глобальною областю дії:

<?php
$x = 5; // глобальна область дії

function myTest() {
  // використання x в цій функції призведе до помилки
  echo "<p>Змінна x всередині функції: $x</p>";
}
myTest();

echo "<p>Змінна x поза функцією: $x</p>";
?>
Спробуйте самі »

Змінна, оголошена в межах функції, має ЛОКАЛЬНУ ОБЛАСТЬ ДІЇ, і до неї можна отримати доступ лише в межах цієї функції:

Приклад

Змінна з локальною областю дії:

<?php
function myTest() {
  $x = 5; // локальна область дії
  echo "<p>Змінна x всередині функції: $x</p>";
}
myTest();

// використання x поза функцією призведе до помилки
echo "<p>Змінна x поза функцією: $x</p>";
?>
Спробуйте самі »

Ви можете мати локальні змінні з однаковими іменами в різних функціях, оскільки локальні змінні розпізнаються лише функцією, в якій вони оголошені.


PHP Ключове слово global

Ключове слово global використовується для доступу до глобальної змінної з функції.

Для цього використовуйте ключове слово global перед змінними (всередині функції):

Приклад

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
  global $x, $y;
 $y = $x + $y;
}

myTest();
echo $y; // виведе 15
?>
Спробуйте самі »

PHP також зберігає всі глобальні змінні в масиві під назвою $GLOBALS[index]. index зберігає назву змінної. Цей масив також доступний із функцій і може використовуватися для безпосереднього оновлення глобальних змінних.

Наведений вище приклад можна переписати так:

Приклад

<?php
$x = 5;
$y = 10;

function myTest() {
 $GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];
}

myTest();
echo $y; // виведе 15
?>
Спробуйте самі »

PHP Ключове слово static

Зазвичай, коли функція завершується/виконується, усі її змінні видаляються. Однак іноді ми хочемо, щоб локальна змінна НЕ була видалена. Це нам потрібно для подальшої роботи.

Для цього використовуйте ключове слово static, коли ви вперше оголошуєте змінну:

Приклад

<?php
function myTest() {
  static $x = 0;
  echo $x;
  $x++;
}

myTest();
myTest();
myTest();
?>
Спробуйте самі »

Тоді під час кожного виклику функції ця змінна матиме інформацію, яку вона містила з моменту останнього виклику функції.

Примітка: змінна все ще локальна для функції.


PHP Вправа

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Створіть змінну з назвою txt і призначте значення "Hello".

 = "";