НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP ООП - Спадкування (наслідування)


PHP - Що таке спадкування?

Спадкування в ООП = Коли клас походить від іншого класу.

Дочірній клас успадкує всі публічні та захищені властивості та методи від батьківського класу. Крім того, він може мати власні властивості та методи.

Успадкований клас визначається за допомогою ключового слова extends.

Розгляньмо приклад:

Приклад

<?php
class Fruit {
  public $name;
  public $color;
  public function __construct($name, $color) {
    $this->name = $name;
    $this->color = $color;
  }
  public function intro() {
    echo "Gksl ' {$this->name} і колір є {$this->color}.";
  }
}

// Strawberry успадкована від Fruit
class Strawberry extends Fruit {
  public function message() {
    echo "Я фрукт чи ягода? ";
  }
}
$strawberry = new Strawberry("Strawberry", "red");
$strawberry->message();
$strawberry->intro();
?>
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

Клас Strawberry успадковано від класу Fruit.

Це означає, що через успадкування клас Strawberry може використовувати загальнодоступні властивості $name і $color, а також загальнодоступні методи __construct() і intro() з класу Fruit.

Клас Strawberry також має власний метод: message().


PHP - Наслідування та модифікатор захищеного доступу

У попередньому розділі ми дізналися, що до protected властивостей або методів можна отримати доступ у межах класу та класами, похідними від цього класу. Що це означає?

Давайте розглянемо приклад:

Приклад

<?php
class Fruit {
  public $name;
  public $color;
  public function __construct($name, $color) {
    $this->name = $name;
    $this->color = $color;
  }
  protected function intro() {
    echo "Плід є {$this->name} і колір є {$this->color}.";
  }
}

class Strawberry extends Fruit {
  public function message() {
    echo "Я фрукт чи ягода? ";
  }
}

// Спробуйте викликати всі три методи поза класом
$strawberry = new Strawberry("Strawberry", "red"); // OK. __construct() is public
$strawberry->message(); // OK. message() є публічним
$strawberry->intro(); // ERROR. intro() є захищеним
?>
Спробуйте самі »

У прикладі вище ми бачимо, що якщо ми спробуємо викликати protected метод (intro()) поза межами класу, ми отримаємо помилку. Методи public працюватимуть добре!

Давайте розглянемо інший приклад:

Приклад

<?php
class Fruit {
  public $name;
  public $color;
  public function __construct($name, $color) {
    $this->name = $name;
    $this->color = $color;
  }
  protected function intro() {
    echo "Плід є {$this->name} і колір є {$this->color}.";
  }
}

class Strawberry extends Fruit {
  public function message() {
    echo "Я фрукт чи ягода? ";
    // Виклик захищеного методу з похідного класу - OK
    $this -> intro();
  }
}

$strawberry = new Strawberry("Strawberry", "red"); // OK. __construct() є публічним
$strawberry->message(); // OK. message() є загальнодоступним і викликає intro() (який є захищеним) із похідного класу
?>
Спробуйте самі »

У прикладі вище ми бачимо, що все працює добре! Це тому, що ми викликаємо метод protected (intro()) зсередини похідного класу.


PHP - Перевизначення успадкованих методів

Успадковані методи можна перевизначити шляхом перевизначення методів (використання тієї самої назви) у дочірньому класі.

Погляньте на приклад нижче. Методи __construct() і intro() у дочірньому класі (Strawberry) замінять методи __construct() і intro() у батьківському класі (Fruit):

Приклад

<?php
class Fruit {
  public $name;
  public $color;
  public function __construct($name, $color) {
    $this->name = $name;
    $this->color = $color;
  }
  public function intro() {
    echo "Фрукт є {$this->name} і колір є {$this->color}.";
  }
}

class Strawberry extends Fruit {
  public $weight;
  public function __construct($name, $color, $weight) {
    $this->name = $name;
    $this->color = $color;
    $this->weight = $weight;
  }
  public function intro() {
    echo "Фрукт є {$this->name}, колір є {$this->color}, і вага є {$this->weight} gram.";
  }
}

$strawberry = new Strawberry("Strawberry", "red", 50);
$strawberry->intro();
?>
Спробуйте самі »

PHP - Ключове слово final

Ключове слово final можна використовувати, щоб запобігти успадкуванню класів або перевизначити метод.

У наступному прикладі показано, як запобігти успадкуванню класів:

Приклад

<?php
final class Fruit {
  // якийсь код
}

// призведе до помилки
class Strawberry extends Fruit {
  // якийсь код
}
?>
Спробуйте самі »

У наступному прикладі показано, як запобігти перевизначення методу:

Приклад

<?php
class Fruit {
  final public function intro() {
    // якийсь код
  }
}

class Strawberry extends Fruit {
  // призведе до помилки
  public function intro() {
    // якийсь код
  }
}
?>
Спробуйте самі »