НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Математика


У PHP є набір математичних функцій, які дозволяють виконувати математичні завдання з числами.


PHP Функція pi()

Функція pi() повертає значення PI:

Приклад

<?php
echo(pi()); // поверне 3.1415926535898
?>
Спробуйте самі »

PHP Функції min() та max()

Функції min() та max() можна використовувати для пошуку найнижчого або найвищого значення в списку аргументів:

Приклад

<?php
echo(min(0, 150, 30, 20, -8, -200));  // поверне -200
echo(max(0, 150, 30, 20, -8, -200));  // поверне 150
?>
Спробуйте самі »

PHP Функція abs()

Функція abs() повертає абсолютне (додатне) значення числа:

Приклад

<?php
echo(abs(-6.7));  // поверне 6.7
?>
Спробуйте самі »

PHP Функція sqrt()

Функція sqrt() повертає квадратний корінь із числа:

Приклад

<?php
echo(sqrt(64));  // поверне 8
?>
Спробуйте самі »

PHP Функція round()

Функція round() округлює число з плаваючою комою до найближчого цілого:

Приклад

<?php
echo(round(0.60));  // поверне 1
echo(round(0.49));  // поверне 0
?>
Спробуйте самі »

Рандомні (випадкові) числа

Функція rand() генерує рандомне (випадкове) число:

Приклад

<?php
echo(rand());
?>
Спробуйте самі »

Щоб отримати більше контролю над випадковим числом, ви можете додати необов’язкові параметри min і max, щоб указати найнижче та найвище цілі числа, які потрібно повернути.

Наприклад, якщо вам потрібно отримати випадкове ціле число від 10 до 100 (включно), використовуйте rand(10, 100):

Приклад

<?php
echo(rand(10, 100));
?>
Спробуйте самі »

Повний довідник з математики PHP

Щоб отримати повну довідку про всі математичні функції, перейдіть до повного Довідника з математики PHP на нашому сайті W3Schools українською.

Довідник з математики PHP містить опис і приклад використання для кожної функції.