НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Установка PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

Place for your advertisement!
PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Типи даних


PHP Типи даних

Змінні можуть зберігати дані різних типів, а різні типи даних можуть виконувати різні дії.

PHP підтримує такі типи даних:

 • String / Рядок
 • Integer / Ціле число
 • Float (числа з плаваючою комою - також називаються подвійними)
 • Boolean / Булеві (логічні значення)
 • Array / Масив
 • Object / Об’єкт
 • NULL / Нуль
 • Resource / Ресурс

PHP String / Рядок

Рядок — це послідовність символів, наприклад "Hello world!".

Рядком може бути будь-який текст у лапках. Ви можете використовувати одинарні або подвійні лапки:

Приклад

<?php
$x = "Hello world!";
$y = 'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>
Спробуйте самі »

PHP Integer / Ціле число

Цілочисельний тип даних – це недесяткове число від -2 147 483 648 до 2 147 483 647.

Правила для цілих чисел:

 • Ціле число повинно мати принаймні одну цифру
 • Ціле число не повинно мати десяткової коми
 • Ціле число може бути позитивним або негативним
 • Цілі числа можна вказати у: десятковій (основа 10), шістнадцятковій (основа 16), вісімковій (основа 8) або двійковій (основа 2) системі запису

У наступному прикладі $x є цілим числом. PHP функція var_dump() повертає тип даних і значення:

Приклад

<?php
$x = 5985;
var_dump($x);
?>
Спробуйте самі »

PHP Float / Число з плаваючою комою

Float (число з плаваючою комою) – це число з десятковою комою або число в експоненціальній формі.

У наступному прикладі $x є числом з плаваючою комою. PHP функція var_dump() повертає тип даних і значення:

Приклад

<?php
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>
Спробуйте самі »

PHP Boolean / Булеві (Логічні значення)

Boolean / Булеве (Логічне значення) представляє два можливі стани: TRUE або FALSE (ПРАВДА або НЕПРАВДА).

$x = true;
$y = false;

Булеві значення часто використовуються в умовному тестуванні. Ви дізнаєтеся більше про умовне тестування в наступному розділі цього посібника.


PHP Array / Масив

Array / Масив зберігає кілька значень в одній змінній.

У наступному прикладі $cars — це масив. PHP функція var_dump() повертає тип даних і значення:

Приклад

<?php
$cars = array("Volvo","BMW","Toyota");
var_dump($cars);
?>
Спробуйте самі »

Ви дізнаєтеся набагато більше про масиви в наступних розділах цього посібника.


PHP Object / Об’єкт

Класи та об’єкти є двома основними аспектами об’єктно-орієнтованого програмування.

Клас — це шаблон для об’єктів, а об’єкт — це екземпляр класу.

Коли окремі об’єкти створюються, вони успадковують усі властивості та поведінку від класу, але кожен об’єкт матиме різні значення властивостей.

Припустімо, що у нас є клас під назвою Car. Автомобіль може мати такі властивості, як модель, колір тощо. Ми можемо визначити такі змінні, як $model, $color тощо, щоб зберігати значення цих властивостей.

Коли окремі об’єкти (Volvo, BMW, Toyota тощо) створюються, вони успадковують усі властивості та поведінку від класу, але кожен об’єкт матиме різні значення для властивостей.

Якщо ви створюєте функцію __construct(), PHP автоматично викличе цю функцію, коли ви створюєте об’єкт із класу.

Приклад

<?php
class Car {
  public $color;
  public $model;
  public function __construct($color, $model) {
    $this->color = $color;
    $this->model = $model;
  }
  public function message() {
    return "My car is a " . $this->color . " " . $this->model . "!";
  }
}

$myCar = new Car("black", "Volvo");
echo $myCar -> message();
echo "<br>";
$myCar = new Car("red", "Toyota");
echo $myCar -> message();
?>
Спробуйте самі »

PHP Значення NULL / Нуль

Null — це спеціальний тип даних, який може мати лише одне значення: NULL.

Змінна типу даних NULL — це змінна, якій не присвоєно значення.

Порада. Якщо змінну створено без значення, їй автоматично присвоюється значення NULL.

Змінні також можна очистити, встановивши значення NULL:

Приклад

<?php
$x = "Hello world!";
$x = null;
var_dump($x);
?>
Спробуйте самі »

PHP Resource / Ресурс

Спеціальний тип ресурсу не є фактичним типом даних. Це зберігання посилань на функції та ресурси, зовнішні для PHP.

Поширеним прикладом використання типу даних ресурсу є виклик бази даних.

Ми не будемо тут говорити про тип ресурсу, оскільки це досить розширена тема.