НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Розширені фільтри


Перевірити ціле число в межах діапазону

У наступному прикладі використовується функція filter_var(), щоб перевірити, чи має змінна тип INT і чи знаходиться вона в діапазоні від 1 до 200:

Приклад

<?php
$int = 122;
$min = 1;
$max = 200;

if (filter_var($int, FILTER_VALIDATE_INT, array("options" => array("min_range"=>$min, "max_range"=>$max))) === false) {
  echo("Значення змінної не в межах допустимого діапазону");
} else {
  echo("Значення змінної знаходиться в допустимих межах");
}
?>
Спробуйте самі »

Перевірити IPv6-адресу

У наступному прикладі використовується функція filter_var(), щоб перевірити, чи є змінна $ip дійсною адресою IPv6:

Приклад

<?php
$ip = "2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334";

if (!filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6) === false) {
  echo("$ip є дійсною IPv6 адресою");
} else {
  echo("$ip не є дійсною IPv6 адресою");
}
?>
Спробуйте самі »

Перевірити URL-адресу – має містити рядок запиту

У наступному прикладі використовується функція filter_var(), щоб перевірити, чи є змінна $url URL-адресою з рядком запиту:

Приклад

<?php
$url = "https://www.w3schools.com";

if (!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL, FILTER_FLAG_QUERY_REQUIRED) === false) {
  echo("$url є дійсною URL-адресою з рядком запиту");
} else {
  echo("$url не є дійсною URL-адресою з рядком запиту");
}
?>
Спробуйте самі »

Видалити символи зі значенням ASCII > 127

У наступному прикладі використовується функція filter_var() для очищення рядка. Буде видалено всі теги HTML і всі символи зі значенням ASCII > 127, від ряд:

Приклад

<?php
$str = "<h1>Hello WorldÆØÅ!</h1>";

$newstr = filter_var($str, FILTER_SANITIZE_STRING, FILTER_FLAG_STRIP_HIGH);
echo $newstr;
?>
Спробуйте самі »

Повна довідка про фільтр PHP

Щоб отримати повну довідкову інформацію про всі функції фільтра, перейдіть до повної Довідкової інформації про фільтри PHP. Перевірте кожен фільтр, щоб дізнатися, які параметри та прапорці доступні.

Довідник містить короткий опис і приклади використання для кожної функції!