НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP ООП - Класи та об’єкти


Клас — це шаблон для об’єктів, а об’єкт — це екземпляр класу.


OOП Кейс

Припустімо, що у нас є клас під назвою Fruit (фрукт). Фрукт може мати такі властивості, як назва, колір, вага тощо. Ми можемо визначити такі змінні, як $name, $color і $weight, щоб зберігати значення цих властивостей.

Коли окремі об’єкти (яблуко, банан тощо) створюються, вони успадковують усі властивості та поведінку від класу, але кожен об’єкт матиме різні значення для властивостей.


Визначити клас

Клас визначається за допомогою ключового слова class, після якого йде назва класу та пара фігурних дужок ({}). Усі його властивості та методи містяться в дужках:

Синтаксис

<?php
class Fruit {
  // тут іде код...
}
?>

Нижче ми оголошуємо клас під назвою Fruit, який складається з двох властивостей ($name і $color) і двох методів set_name() і get_name() для встановлення та отримання властивості $name:

<?php
class Fruit {
  // Властивості
  public $name;
  public $color;

  // Методи
  function set_name($name) {
    $this->name = $name;
  }
  function get_name() {
    return $this->name;
  }
}
?>

Примітка: У класі змінні називаються властивостями, а функції — методами!


Визначити об’єкти

Класи ніщо без об’єктів! Ми можемо створити кілька об’єктів з класу. Кожен об’єкт має всі властивості та методи, визначені в класі, але вони матимуть різні значення властивостей.

Об’єкти класу створюються за допомогою ключового слова new.

У наведеному нижче прикладі $apple і $banana є екземплярами класу Fruit:

Приклад

<?php
class Fruit {
  // Властивості
  public $name;
  public $color;

  // Методи
  function set_name($name) {
    $this->name = $name;
  }
  function get_name() {
   return $this->name;
  }
}

$apple = new Fruit();
$banana = new Fruit();
$apple->set_name('Apple');
$banana->set_name('Banana');

echo $apple->get_name();
echo "<br>";
echo $banana->get_name();
?>
Спробуйте самі »

У прикладі нижче ми додаємо ще два методи до класу Fruit для встановлення та отримання властивості $color:

Приклад

<?php
class Fruit {
  // Властивості
  public $name;
  public $color;

  // Методи
  function set_name($name) {
    $this->name = $name;
  }
  function get_name() {
    return $this->name;
  }
  function set_color($color) {
    $this->color = $color;
  }
  function get_color() {
    return $this->color;
  }
}

$apple = new Fruit();
$apple->set_name('Apple');
$apple->set_color('Red');
echo "Name: " . $apple->get_name();
echo "<br>";
echo "Color: " . $apple->get_color();
?>
Спробуйте самі »

PHP - Ключове слово $this

Ключове слово $this посилається на поточний об’єкт і доступне лише всередині методів.

Погляньте на наступний приклад:

Приклад

<?php
class Fruit {
  public $name;
}
$apple = new Fruit();
?>

Отже, де ми можемо змінити значення властивості $name? Є два способи:

1. Усередині класу (додавши метод set_name() і використовуючи $this):

Приклад

<?php
class Fruit {
  public $name;
  function set_name($name) {
    $this->name = $name;
  }
}
$apple = new Fruit();
$apple->set_name("Apple");

echo $apple->name;
?>
Спробуйте самі »

2. Поза класом (безпосередньо змінюючи значення властивості):

Приклад

<?php
class Fruit {
  public $name;
}
$apple = new Fruit();
$apple->name = "Apple";

echo $apple->name;
?>
Спробуйте самі »

PHP - instanceof

Ви можете використовувати ключове слово instanceof, щоб перевірити, чи належить об’єкт до певного класу:

Приклад

<?php
$apple = new Fruit();
var_dump($apple instanceof Fruit);
?>
Спробуйте самі »