НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Misc (Різне) функції


PHP Misc (Різне). Інтро

Misc функції були розміщені сюди лише тому, що жодна з інших категорій не підходила.


Інсталяція

Misc (Різне). Функції є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.


Конфігурація середовища виконання

На поведінку misc функції впливають налаштування у файлі php.ini.

Misc (Різне). Параметри конфігурації:

Назва Опис За замовчуванням Змінний
ignore_user_abort FALSE вказує на те, що скрипти будуть припинені, як тільки вони спробують щось вивести після того, як клієнт перервав з’єднання "0" PHP_INI_ALL
highlight.string Колір виділення рядка в синтаксисі PHP "#DD0000" PHP_INI_ALL
highlight.comment Колір для виділення коментарів PHP "#FF8000" PHP_INI_ALL
highlight.keyword Колір виділення синтаксису ключових слів PHP (наприклад, дужки та крапка з комою) "#007700" PHP_INI_ALL
highlight.default Колір за замовчуванням для синтаксису PHP "#0000BB" PHP_INI_ALL
highlight.html Колір для HTML кода "#000000" PHP_INI_ALL
browscap Назва та розташування файлу можливостей браузера (наприклад, browscap.ini) NULL PHP_INI_SYSTEM

PHP Різне. Функції

Функція Опис
connection_aborted() Перевіряє, чи клієнт відключився
connection_status() Повертає поточний статус підключення
connection_timeout() Застаріло з PHP 4.0.5. Перевіряє, чи не минув час очікування скрипту
constant() Повертає значення константи
define() Визначає константу
defined() Перевіряє, чи існує константа
die() Псевдонім exit()
eval() Оцінює рядок як код PHP
exit() Друкує повідомлення та виходить із поточного скрипту
get_browser() Повертає можливості браузера користувача
__halt_compiler() Зупиняє виконання компілятора
highlight_file() Виводить файл із виділеним синтаксисом PHP
highlight_string() Виводить рядок із виділеним синтаксисом PHP
hrtime() Повертає час високої роздільної здатності системи
ignore_user_abort() Встановлює, чи може віддалений клієнт перервати виконання скрипту
pack() Пакує дані у двійковий рядок
php_strip_whitespace() Повертає вихідний код файлу з видаленими коментарями PHP і пробілами
show_source() Псевдонім highlight_file()
sleep() Затримує виконання коду на кілька секунд
sys_getloadavg() Повертає середнє завантаження системи
time_nanosleep() Затримує виконання коду на кілька секунд і наносекунд
time_sleep_until() Переводить скрипт в режим сну до вказаного часу
uniqid() Генерує унікальний ідентифікатор (ID)
unpack() Розпаковує дані з двійкового рядка
usleep() Затримує виконання коду на кілька мікросекунд

PHP Попередньо визначені Misc. константи

Константа Опис
CONNECTION_ABORTED Підключення перервано через помилку користувача або мережі
CONNECTION_NORMAL Підключення працює нормально
CONNECTION_TIMEOUT Тайм-аут підключення
__COMPILER_HALT_OFFSET__