НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP FTP Функції


PHP FTP Інтро

Функції FTP надають клієнтам доступ до файлових серверів через протокол передачі файлів (FTP).

Функції FTP використовуються для відкриття, входу та закриття з’єднань, а також для завантаження, скачування, перейменування, видалення та отримання інформації про файли з файлових серверів. Не всі функції FTP працюватимуть з кожним сервером або повертатимуть однакові результати. Функції FTP стали доступними з PHP 3.

Якщо ви бажаєте лише читати або писати у файл на сервері FTP, розгляньте можливість використання оболонки ftp:// із функціями файлової системи, які забезпечують простіший та інтуїтивно зрозуміліший інтерфейс.


Інсталяція

Щоб ці функції працювали, потрібно скомпілювати PHP за допомогою --enable-ftp.

Версія PHP для Windows має вбудовану підтримку цього розширення.


Функції PHP FTP

Функція Опис
ftp_alloc() Виділяє місце для файлу, який буде завантажено на FTP-сервер
ftp_cdup() Змінює батьківський каталог на FTP-сервері
ftp_chdir() Змінює поточний каталог на FTP-сервері
ftp_chmod() Встановлює права доступу до файлу через FTP
ftp_close() Закриває з’єднання FTP
ftp_connect() Відкриває з’єднання FTP
ftp_delete() Видаляє файл на FTP-сервері
ftp_exec() Виконує команду на FTP-сервері
ftp_fget() Завантажує файл із FTP-сервера та зберігає його у відкритому локальному файлі
ftp_fput() Завантажує з відкритого файлу та зберігає його у файл на сервері FTP
ftp_get() Завантажує файл із FTP-сервера
ftp_get_option() Повертає параметри виконання підключення FTP
ftp_login() Вхід через FTP-з’єднання
ftp_mdtm() Повертає час останньої зміни вказаного файлу
ftp_mkdir() Створює новий каталог на FTP-сервері
ftp_mlsd() Повертає список файлів у вказаному каталозі
ftp_nb_continue() Продовжує отримання/надсилання файлу (без блокування)
ftp_nb_fget() Завантажує (скачує) файл із FTP-сервера та зберігає його у відкритому файлі (без блокування)
ftp_nb_fput() Відвантажує з відкритого файлу та зберігає його у файл на FTP-сервері (без блокування)
ftp_nb_get() Завантажує (скачує) файл з FTP-сервера (без блокування)
ftp_nb_put() Відвантажує файл на FTP-сервер (без блокування)
ftp_nlist() Повертає список файлів у вказаному каталозі на сервері FTP
ftp_pasv() Вмикає або вимикає пасивний режим
ftp_put() Завантажує файл на FTP-сервер
ftp_pwd() Повертає назву поточного каталогу
ftp_quit() Псевдонім ftp_close()
ftp_raw() Надсилає необроблену команду на FTP-сервер
ftp_rawlist() Повертає список файлів з інформацією про файл із зазначеного каталогу
ftp_rename() Перейменовує файл або каталог на сервері FTP
ftp_rmdir() Видаляє порожній каталог на FTP-сервері
ftp_set_option() Встановлює параметри часу виконання для з’єднання FTP
ftp_site() Надсилає команду FTP SITE на сервер FTP
ftp_size() Повертає розмір зазначеного файлу
ftp_ssl_connect() Відкриває безпечне з’єднання SSL-FTP
ftp_systype() Повертає ідентифікатор типу системи FTP-сервера

PHP Попередньо визначені константи FTP

Константа Тип Опис
FTP_ASCII Integer  
FTP_AUTOSEEK Integer  
FTP_AUTORESUME Integer  
FTP_BINARY Integer  
FTP_FAILED Integer Не вдалося виконати асинхронну передачу
FTP_FINISHED Integer Асинхронне перенесення завершено
FTP_IMAGE Integer Псевдонім FTP_BINARY
FTP_MOREDATA Integer Виконується асинхронне перенесення
FTP_TEXT Integer Псевдонім FTP_ASCII
FTP_TIMEOUT_SEC Integer Час очікування, який використовується для мережевих операцій
FTP_USEPASVADDRESS Boolean