НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерація

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP XML Expat Парсер


Вбудований XML Expat парсер дає змогу обробляти XML-документи в PHP.


XML Expat Парсер

Синтаксичний аналізатор Expat – це аналізатор на основі подій.

Погляньте на наступну частину XML:

<from>Jani</from>

Синтаксичний аналізатор, заснований на подіях, повідомляє XML вище як серію з трьох подій:

  • Стартовий елемент: from
  • Старт розділу CDATA, значення: Jani
  • Закрити елемент: from

Функції XML Expat Parser є частиною ядра PHP. Для використання цих функцій не потрібна установка.


XML файл

XML файл "note.xml" буде використовуватись в прикладі нижче:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Не забудь мене поцілувати в ці вихідні!</body>
</note>

Ініціалізація XML Expat Парсера

Ми хочемо ініціалізувати XML Expat Parser у PHP, визначити деякі обробники для різних подій XML, а потім проаналізувати файл XML.

Приклад

<?php
// Ініціалізуйте XML парсер
$parser=xml_parser_create();

// Функція для використання на початку елемента
function start($parser,$element_name,$element_attrs) {
  switch($element_name) {
    case "NOTE":
    echo "-- Note --<br>";
    break;
    case "TO":
    echo "To: ";
    break;
    case "FROM":
    echo "From: ";
    break;
    case "HEADING":
    echo "Heading: ";
    break;
    case "BODY":
    echo "Message: ";
  }
}

// Функція для використання в кінці елемента
function stop($parser,$element_name) {
  echo "<br>";
}

// Функція для використання під час пошуку символьних даних
function char($parser,$data) {
  echo $data;
}

// Вкажіть обробник елемента
xml_set_element_handler($parser,"start","stop");

// Вкажіть обробника даних
xml_set_character_data_handler($parser,"char");

// Відкрити XML файл
$fp=fopen("note.xml","r");

// Читати дані
while ($data=fread($fp,4096)) {
  xml_parse($parser,$data,feof($fp)) or
  die (sprintf("XML Error: %s на лінії %d",
  xml_error_string(xml_get_error_code($parser)),
  xml_get_current_line_number($parser)));
}

// Звільніть аналізатор XML
xml_parser_free($parser);
?>
Виконати приклад »

Пояснення прикладу:

  1. Ініціалізуйте XML парсер за допомогою функції xml_parser_create()
  2. Створіть функції для використання з різними обробниками подій
  3. Додайте функцію xml_set_element_handler(), щоб указати, яка функція буде виконана, коли синтаксичний аналізатор зустріне відкриваючі та закриваючі теги
  4. Додайте функцію xml_set_character_data_handler(), щоб указати, яка функція виконуватиметься, коли аналізатор зустрічатиме символьні дані
  5. Проаналізуйте файл "note.xml" за допомогою функції xml_parse()
  6. У разі помилки додайте функцію xml_error_string(), щоб перетворити помилку XML у текстовий опис
  7. Викличте функцію xml_parser_free(), щоб звільнити пам’ять, виділену функцією xml_parser_create()

Більше про PHP XML Expat Парсер

Для отримання додаткової інформації про функції PHP Expat відвідайте Довідник PHP XML Парсер на нашому сайті W3Schools українською.