НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

PHP Підручник

PHP СТАРТ PHP Інтро PHP Встановлення PHP Синтаксис PHP Коментарі PHP Змінні PHP Echo / Print PHP Типи даних PHP Рядки PHP Числа PHP Математика PHP Константи PHP Оператори PHP If...Else...Elseif PHP Switch PHP Цикли PHP Функції PHP Масиви PHP Суперглобали PHP RegEx

PHP Форми

PHP Обробка форми PHP Перевірка форми PHP Обов'язкові поля форми PHP Форма URL/E-mail PHP Заповнення форми

PHP Розширений

PHP Дата і час PHP Підключення файлів PHP Обробка файлів PHP Файл відкрити/читати PHP Файл створити/записати PHP Файл Завантажити PHP Кукі PHP Сесії PHP Фільтри PHP Розширені фільтри PHP Callback функції PHP JSON PHP Винятки

PHP ООП

PHP Що таке ООП PHP класи/об'єкти PHP Конструктор PHP Деструктор PHP Модифікатори доступу PHP Спадкування PHP Константи PHP Абстрактні класи PHP Інтерфейси PHP Трейти PHP Статичні методи PHP Статичні властивості PHP Простори імен PHP Ітерабелі

MySQL База даних

MySQL База даних MySQL Підключення MySQL Створити БД MySQL Створити таблиці MySQL Вставити дані MySQL Отримати останній ID MySQL Вставити кілька записів MySQL Підготовлені інструкції MySQL Вибрати дані MySQL Where MySQL Order By MySQL Видалення даних MySQL Оновлення даних MySQL Обмеження даних

PHP XML

PHP XML Парсери PHP SimpleXML Парсер PHP SimpleXML - Get PHP XML Expat PHP XML DOM

PHP - AJAX

AJAX Інтро AJAX PHP AJAX База даних AJAX XML AJAX Живий пошук AJAX Опитування

PHP Приклади

PHP Приклади PHP Компілятор PHP Вікторина PHP Вправи PHP Сертифікат

PHP Довідник

PHP Огляд PHP Масив PHP Календар PHP Дата PHP Каталог PHP Помилка PHP Виняток PHP Файлова система PHP Фільтр PHP FTP PHP JSON PHP Ключові слова PHP Libxml PHP Пошта PHP Математика PHP Різне PHP MySQLi PHP Мережа PHP Output Control PHP RegEx PHP SimpleXML PHP Потік PHP Рядок PHP Обробка змінних PHP XML Парсер PHP Zip PHP Часові пояси

PHP. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

PHP Цикл do while


Цикл do...while - один раз проходить блок коду, а потім повторює цикл до тих пір, поки виконується вказана умова.


Цикл PHP do...while

Цикл do...while завжди виконуватиме блок коду один раз, потім перевірятиме умову та повторюватиме цикл, доки зазначена умова виконується.

Синтаксис

do {
  код для виконання;
} while (умова вірна);

Приклади

У наведеному нижче прикладі спочатку встановлюється значення 1 для змінної $x ($x = 1). Потім цикл do while виведе деякий вихід, а потім збільшить змінну $x на 1. Потім умова перевіряється ($x менше або дорівнює 5?), і цикл продовжуватиме виконуватися до тих пір, поки $x менше або дорівнює 5:

Приклад

<?php
$x = 1;

do {
  echo "Число: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);
?>
Спробуйте самі »

Примітка: У циклі do...while умова перевіряється ПІСЛЯ виконання інструкцій у циклі. Це означає, що цикл do...while виконає свої інструкції принаймні один раз, навіть якщо умова хибна (false). Дивіться приклад нижче.

У цьому прикладі для змінної $x встановлюється значення 6, потім виконується цикл, а потім перевіряється умова:

Приклад

<?php
$x = 6;

do {
  echo "Число: $x <br>";
  $x++;
} while ($x <= 5);
?>
Спробуйте самі »